Reklama
Řidičův chleba

Co čeká motoristy po volbách? ANO podpoří elektřinu a plyn, Piráti nechtějí být v autech sledovaní

Předvolební dotazník Autosalonu startuje třaskavým tématem bodového systému a vizemi mobility

ANO – Karel Havlíček

Zdroj: Tiskový servis MDČR

BODOVÝ SYSTÉM:
Upravil bych ho tak, aby byl přehlednější a mírnější vůči bagatelním přestupkům. Naopak přísnější by měl být k těm závažnějším prohřeškům, kvůli kterým umírají lidé na silnicích.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Z hlediska infrastruktury bych chtěl pokračovat v nastaveném trendu z hlediska dokončení dálniční sítě a pokračovat v realizaci výstavby obchvatů měst či obcí formou samostatných staveb či přeložek. V oblasti vozidlového parku bych velmi rád postupně zvyšoval podíl vozidel na alternativní paliva, a to nejen elektromobilů, ale i vozidel používajících vodík, CNG či LNG, protože ČR zastává pozici technologické neutrality.

U ekonomických aspektů nás zřejmě nemine zvýšení cen elektronických dálničních známek, protože poptávka po nových stavebních projektech je velká, ale zdrojová stránka bude i vlivem dopadu Covid 19 na naše veřejné rozpočty velmi omezená.

Piráti – Ondřej Polanský

Zdroj: Tiskový servis Piráti

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Při výstavbě stavebních projektů chceme jednodušší administrativu, aktivní a férovou komunikaci s občany a omezení možností pro spekulanty. Podpoříme budování více odpočívadel a jednotný evropský výběr mýta pro kamiony. Nákladní dopravu na střední a dlouhé vzdálenosti je potřeba dostat na koleje a uvolnit kapacitu na dálnicích a silnicích. Jsme proti sledování osobních aut přes GPS. Prosadíme výstavbu vysokorychlostních tratí v co nejkratších termínech a s účastí českých vysokých škol.

ODS – Jiří Kozák

Zdroj: Tiskový servis ODS

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Moderní dopravní infrastruktura stále více vyžaduje inteligentní dopravní systémy a touto cestou se musíme vydat i my. Už nejde o to, kolik se nám podaří „vylít betonu“, ale o to, zda se dokážeme posunout směrem k promyšlenému systémovému plánování.

S tím souvisí i koncepce chytrých měst, která využívají nejmodernější technologie a jsou navzájem propojena kvalitními silnicemi. Vedle toho se budeme soustředit na budování vysokorychlostních železnic a posilování nákladní železniční dopravy, což uleví silničním tahům i přírodě. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe chceme přispět k plošnému budování propojené dopravní sítě, to je ta nejrychlejší cesta ke kvalitnímu životu ve všech našich regionech.

SPD – Ivan Fencl

Zdroj: Tiskový servis SPD

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Podporujeme provoz takových vozidel, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Jako ministr dopravy bych usiloval o bezpečné silnice, o vhodné trasování komunikací v extravilánu (čitelná a bezpečná silnice) a o kvalitní povrchy na dopravní infrastruktuře ČR pro silniční vozidla. Posílil bych spolupráci s kraji při koordinaci oprav a výstavby krajských silnic, tedy silnic II. a III. třídy.

Z pozice ministra bych usiloval o postavení nové dálnice z Pelhřimova na Plzeň, aby se odlehčily příslušné úseky dálnic D1 a D0 a o napojení všech krajských měst na dálniční síť. Dále bych podporoval urychlenou výstavbu dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí (cca už jen 75 – 80 km). Je jasné, že je nutné dobudovat tahy na Rakousko (Linec, Vídeň), tedy dálnice D3 a D52. Pozorně bych sledoval výstavbu D4 v, která bude ve výstavbě v systému PPP. Při dobrých zkušenostech bych podporoval tento systém výstavby formou projektů PPP i na dalších úsecích dálniční sítě.

KDU-ČSL – Marian Jurečka

Zdroj: Tiskový servis KDU-ČSL

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Z pozice ministra dopravy bych se zasadil zejména o rozvoj rychlostní infrastruktury, dobudování dálnice D1, větší důraz na bezpečnost dopravy formou odstraňování nebezpečných úseků, které jsou bohužel v některých lokalitách již desítky let a další vzdělávání řidičů, ať už formou výuky v autoškole, nebo další formou vzdělávání po získání řidičského oprávnění.

Já i sám na sobě jako na řidiči, který najezdí ročně asi 70-80 tisíc km, vidím, že mít možnost třeba jednodenního kurzu k osvěžení předpisů a tréninku správných návyků, není na škodu a Česká republika má v tomto bohužel dlouhodobý dluh.

KSČM – Jaroslav Komínek

Zdroj: Facebook - Jaroslav Komínek

BODOVÝ SYSTÉM:
U vybraných přestupků bych jej zpřísnil, u jiných pak naopak body snížil.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Prioritní je stanovit koncepci a důležitost silnic a dálnic, a to včetně modernizace. Velký problém a nedostatky vidím v BESIPu. Spolupráce ministerstva s kraji pokulhává a tím je nedostatečná práce na prevenci.

Určitě bych se chtěl s odborníky pobavit o bodovém systému. Není možné, aby za jízdu bez světel (za přestupek, kdy můžu ohrozit mnoho řidičů) byla pouze pokuta, a za to, když jedu sám ve svém autě a nepřipoutám se, byly čtyři body. To je nepoměr v návaznosti na dopad bezpečnosti.

TOP09 - Jan Jakob

Zdroj: Tiskový servis TOP09

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Zaměřil bych se především na kvalitu silnic, dostavbu dálniční sítě a zvýšení kapacity vybraných silnic 1. třídy. Cestování na českých silnicích musí být bezpečné a kvalitní silnice, na kterých si okamžitě nezničíme auto, se musí stát standardem. Zároveň bych chtěl dokončit digitalizaci registrů vozidel tak, aby bylo možné co nejvíce úředních úkonů vyřídit z domova.

Zelení – Petr Kučera

Zdroj: Tiskový servis Zelení

BODOVÝ SYSTÉM:
Bodový systém bych ponechal beze změn.

VIZE ŘÍZENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY:
Podle nás je nutné snižovat podíl individuální osobní dopravy a zároveň s tím zlepšit především nabídku regionální dopravy železniční i autobusové rovnocenně a s lepší návazností. Cílem je i zlepšit spojení veřejnou dopravou přes hranice krajů. Rozšířili bychom mýto na většinu silnic, čímž bychom vyrovnali disproporce mezi silniční a železniční dopravou a zabránili objíždění dálnic.

Podporujeme výrazný rozvoj moderní mobility ve městech v podobě infrastruktury pro kola, elektrokola a pěší dopravu včetně snižování bariérovosti. Po vzoru mnoha evropských zemí bychom zavedli dotace na elektrokola a elektro cargo kola.
Reklama
Autosalon TV