Reklama
Řidičův chleba

Tlustí a velcí lidé jsou v autech extrémně ohroženi. Ani vyspělé zádržné systémy si s nimi neví rady

Různá stavba těla je pro zádržné systémy výzvou, a to i ty adaptivní, odhalil crash-test

THOR 50th: Průměrný muž

Zdroj: Tiskový servis ÖAMTC

Při nárazu jen malé rozdíly

Adaptivita bezpečnostních systémů má na straně řidiče pozitivní vliv na riziko poranění. Zatímco zpomalení hlavy a tlak na prsa jsou nižší, zvýšilo se zatížení břicha a zad jen nepatrně. Na sedadle řidiče se naměřené hodnoty u adaptivního bezpečnostního pásu a airbagu snížily jen v oblasti hlavy, přičemž zatížení dalších oblastí těla se naopak lehce zvýšilo.

Vysvětlení je poměrně jednoduché - konvenční zádržné systémy jsou optimalizovány právě na průměrného muže, a tak mají adaptivní prvky v tomto ohledu jen omezený prostor ke zlepšení.

Thor 50th

Celosvětově nejrozšířenější figurínou používanou při čelních nárazových testech je Hybrid III 50th. Reprezentuje muže s hmotností 78 kg a výškou 1,75 metru. Označení "50th" znamená 50.percentil a znamená, že 50 % všech mužů je větších/menších, resp. těžších/lehčích.

THOR 5th: Malá, drobná žena

Zdroj: Tiskový servis ADAC

Viditelné zlepšení přinesly adaptivní systémy na sedadle řidiče. Zatímco zatížení břicha a pánve zůstalo téměř stejné, zrychlení hlavy se snížilo o 60 procent. Pokud jde o hrudník, adaptivní pás a airbag rovněž dosáhly pozitivního výsledku, protože byl díky nim tlak na hrudník figuríny rovnoměrněji rozložen a snížen.

Použití adaptivních zádržných systémů rovněž snížilo síly a zrychlení působící na spolujezdce. "Měkčí" bezpečnostní systémy snížily zrychlení hlavy, otlaky v oblasti hrudníku a břicha i síly působící na pánev.

THOR 5th

V rámci nárazových testů Euro NCAP (plnou šíří proti betonové zdi) je na sedadle řidiče používána figurína H III 5th. ADAC pro svůj test použil vylepšenou variantu THOR 5th. Ta reprezentuje malou drobnou ženu s výškou 1,51 metru a hmotností 48 kg. "5th" znamená, že pouze 5 % ženského obyvatelstva je menší a lehčí.

Elderly ATD: Starší dáma

Zdroj: Tiskový servis ADAC

Ochrana s výhradami, ale má potenciál ke zlepšení

Z vyhodnocení zrychlení hlavy vyplývá, že při žádné ze zkoušek nebyla překročena mezní hodnota. Přesto se však při použití adaptivních zádržných systémů snížila hodnota zrychlení o 50 %, a to jak na sedadle řidiče, tak spolujezdce. Zatímco při testech zůstaly otlaky od působících sil v oblasti břicha a pánve na sedadle řidiče přibližně na stejné úrovni, a to i přes použití adaptivních zádržných systémů, na straně spolujezdce je bylo možné snížit použitím "měkčího" pásu.

Také součet sil působících na hrudník lze pomocí adaptivních systémů snížit jak u řidiče, tak spolujezdce. Stále zde však existuje potenciál dalšího vývoje, který by umožnil navrhnout adaptivně řízené bezpečnostní systémy pro starší cestující tak, aby bylo možné ještě lépe zohlednit změny fyzických vlastností s rostoucím věkem.

Elderly ATD

Tato figurína reprezentuje sedmdesátiletou starší ženu s indexem BMI na hodnotě 29. Její hmotnost je 73 kg a výška 1,61 metru.

H III 95th, THOR Obese: Nadprůměrně vysocí, popř. obézní

Zdroj: Tiskový servis ADAC

U velkých a těžkých cestujících nebylo možné během nárazových testů zvýšit pomocí adaptivních systémů jejich ochranu, protože bezpečnostní vak lze "změkčit" pomocí výpustního otvoru a bezpečnostní pás zase omezením působení omezovače tahu. V opačném směru systémy žádné ještě větší "ztvrdnutí" neumožňují, a tak mají s velkou a těžkou figurínou výrazné problémy. I tak je pravděpodobnost vážných poranění v oblasti hrudníku a břicha vysoká již u běžných systémů.

U obézních cestujících je také zvýšené riziko vzniku tzv. Submariningového efektu (podklouznutí pod pásem). Kvůli většímu obvodu břicha totiž není bezpečnostní pás ve své spodní části optimálně veden a sklouzává do oblasti břicha, kde však může v případě nehody způsobit vážná vnitřní poranění. 

Pozitivní vliv na závažnost zranění by měly případné další zádržné systémy, jako třeba kolenní či sedadlový airbag, popř. vícenásobné utažení bezpečnostních pásů.

H III 95th, THOR Obese

Figurína THOR Obese vychází z varianty THOR 50th, má však hmotnost 125 kg a s hmotnostním indexem BMI přes 35 kg/m² reprezentuje skupinu obézních osob. Figurína Hybrid III 95th oproti tomu s výškou 1,91 metru zastupuje podle amerických antropologických studií segment vysokých dospělých lidí.
Reklama
Autosalon TV