Reklama
Řidičův chleba

Rychlé zvýhodnění elektromobilů prosazují jen Zelení a TOP09. Ostatní strany jsou proti, nebo mlží

Předvolební dotazník Autosalonu se ptá i na třaskavé téma ekologické dopravy a snižování škodlivin

ANO – Karel Havlíček

Zdroj: Tiskový servis MDČR

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Automobilová doprava se spalovacím motorem je významným zdrojem škodlivých látek. Spotřeba energie v dopravě roste ročně v průměru o 3,5 % a produkce oxidu uhličitého v dopravě o 4 %. Nevhodná struktura energií pro dopravu s převažující rolí fosilních paliv vede k tomu, že produkce oxidu uhličitého v dopravě již více než dvojnásobně překonala produkci oxidu uhličitého v průmyslu a převyšuje i produkci oxidu uhličitého v domácnostech.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
S uvedenými definovanými cíli EU již ČR na předchozích jednáních Evropské Rady souhlasila a svůj postoj již těžko může změnit. Na druhou stranu faktem je, že tyto cíle jsou velmi ambiciózní a jejich dosažení bude v českých podmínkách velmi náročné. Klimatická změna představuje vážný problém, stejně jako skutečnost, že beze změn v oblasti mobility nelze těmto změnám úspěšně čelit. Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujeme za velmi důležitý. Dle Národního akčního plánu čisté mobility by v České republice do roku 2030 mělo jezdit 220 tisíc až 400 tisíc elektromobilů, 800 až 1 200 elektrobusů. Počítá se též s rozvojem vodíkové mobility a své poslední slovo neřekly ani CNG/LNG, kde je třeba alespoň částečně využít potenciálu, který nabízí biometan. Dekarbonizace dopravy, tedy odstranění závislosti dopravy na spotřebě uhlovodíkových paliv, její převedení na bezemisní a nízkoemisní, tak nespočívá jen čistě v zavádění elektromobilů. Musíme vytvářet podmínky pro předcházení vzniku potřeb po mobilitě, zlepšovat kvalitu sítě veřejné hromadné dopravy stavěné na bázi alternativy k dopravě individuální, podporovat rozvoj terminálů kombinované a multimodální dopravy zaměřený na technické, technologické a provozní stránky podpory kombinované dopravy, na podporu překladišť a nákladišť na železniční síti a na podporu rozvoje a zachování železničních vleček.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem? Pokud ano, od jakého termínu?
Podle našeho názoru je dnes zcela předčasné diskutovat o termínu zákazu prodeje vozů se spalovacím motorem. Případné rozhodnutí tohoto typu je nutné odložit na pozdější dobu s ohledem na další vývoj v oblasti baterií a tekutých či plynných paliv, které by nepocházely z fosilních zdrojů. Případnému zavedení jakýchkoliv restrikcí zmiňovaného rázu by měla především předcházet velmi široká veřejná debata k výhradám, které se v souvislosti s elektromobilitou objevují (např. otázka celkové „bezemisnosti“ elektromobilů s ohledem např. na emise spojené s výrobou baterií nebo otázka energetické soběstačnosti ČR po úplném přechodu na elektromobilitu a ukončení výroby elektrické energie z uhlí).

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
K jistému zvýhodnění elektromobilů již aktuálně dochází (viz osvobození od dálniční známky/volné parkování se speciální registrační značkou pro elektromobily). Žádoucí je i jistá podpora nákupu elektromobilů, minimálně jako dnes pro podnikatelské subjekty a samosprávu. O případném rozšíření této podpory musí rozhodnout nová vláda, mj. i na základě celkové diskuse o stavu veřejných financí a o možnostech, kterými stát v tomto ohledu disponuje.

Jakou formou?
Kromě již výše uvedených možností je potřeba odstranit diskriminaci elektrické trakce vůči vozidlům se spalovacími motory, a to osvobozením elektřiny pro trakci od platby na podporu obnovitelných zdrojů energie. Obdobně je tomu s emisními povolenkami, kde též nedůslednost současného systém EU ETS působí proti čisté mobilitě. Existuje též významný potenciál úspor (zhruba 88 %), a to ve využívání hromadné dopravy. Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících uloží veřejným institucím a sektorovým zadavatelům veřejných zakázek nakupovat určité, postupně se zvyšující procento bezemisních vozidel. Nákup vozidel na alternativní pohon veřejnými dopravci, kraji, městy a obcemi budeme podporovat i z evropských fondů a národních zdrojů.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
V Česku je momentálně přes 750 profesionálních veřejných dobíjecích stanic, na nichž je provozován zhruba 1300 dobíjecích bodů. V poslední době se tempo jejich výstavby zrychluje. Aktuální poměr vozidel na jednu dobíjecí stanici (8:1) je dokonce lepší, než jaký po nás požaduje Evropská unie (zde 10:1). Uvedenému pozitivnímu trendu odpovídá i podpora ministerstva dopravy. V rámci současného Operačního programu Doprava bylo na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva vyčleněno 1,2 mld. Korun a podpořeno téměř 2000 dobíjecích bodů (a dále 9 vodíkových stanic a 18 LNG stanic). V letech 2021 až 2027 plánujeme podpořit budování dobíjecích a plnicích stanic až šesti miliardami korun. Tempo považujeme za dostatečné.

Piráti – Ondřej Polanský

Zdroj: Tiskový servis Piráti

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Stále ještě ano.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...středně důležitý.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Ano.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ne, stát by měl především rozvinout související infrastrukturu (nabíječky), nikoli subvencovat nákup vozidel. V Praze pracujeme na rozšíření sítě dobíjecích stanic v chytrých lampách. Montáž lamp už probíhá, lidé si budou moci dobít svůj elektromobil na pouliční lampě klidně přímo před svým domem. Do roku 2030 by podle odhadu města mohlo fungovat až 4500 dobíjecích bodů.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

ODS – Jiří Kozák

Zdroj: Tiskový servis ODS

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ano.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...středně důležitý.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Definované cíle musí reflektovat globální situaci a nesmí znevýhodnit EU před ostatními.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Bez odpovědi (pozn. redakce)

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

SPD – Ivan Fencl

Zdroj: Tiskový servis SPD

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ne.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...ne zcela důležitý.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Ne.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ne.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

KDU-ČSL – Marian Jurečka

Zdroj: Tiskový servis KDU-ČSL

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ne.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...zcela prioritní.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Ano.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ano.

Jakou formou?
Úlevy na dani, dálniční známce a případně dotační podporou.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

KSČM – Jaroslav Komínek

Zdroj: Facebook - Jaroslav Komínek

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ne.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...nedůležitý.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Ne.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ne.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

TOP09 - Jan Jakob

Zdroj: Tiskový servis TOP09

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ano.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...prioritní.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Ano.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Ne.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ano.

Jakou formou?
Např. parkování zdarma, daňové zvýhodnění.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.

Zelení – Petr Kučera

Zdroj: Tiskový servis Zelení

Považujete osobní automobilovou dopravu za významný zdroj škodlivých emisí?
Ano, ale hlavně co se týče místního znečištění u silnic a ve městech. Osobní automobilová doprava je globálně zdrojem 4,6 % emisí skleníkových plynů, takže z tohoto pohledu významná není.

Jasný plán českého přechodu k elektromobilitě ve střednědobém horizontu považujete za…
...středně důležitý. Za důležitý považujeme přechod ke všem druhým elektromobility: elektro kola, cargo elektro kola, elektro autobusy, dodávky i osobní auta. Ovšem ve spojení s nárůstem podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém mixu.

Souhlasíte s definovanými cíli EU v oblasti čisté mobility (mj. snižování emisí, uhlíková neutralita – roky 2030, resp. 2050)?
Je málo ambiciozní.

Jste pro budoucí celkový zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem?
Až na výjimky přijde úplný odklon od spalovacích motorů v horizontu cca 20 let v celé Evropě. V Česku bude důležitější než zákazy pro český trh změna poptávky u zákazníků Škoda Auto.

Jste pro rychlé zvýhodnění vozů s čistě elektrickým pohonem?
Ano.

Jakou formou?
Chceme podpořit všechny typy elektrizace dopravy, tedy elektrokola, elektro cargo kola, dodávky, autobusy i osobní auta. U některých druhů elektromobility se více vyplatí dotace na nákup, u jiných podpora nabíjecí infrastruktury.

Považujete aktuální tempo výstavby dobíjecí infrastruktury za dostatečné?
Ne.
Reklama
Autosalon TV