Reklama
Řidičův chleba

Podle většiny politických stran se bude jezdit po dálnicích rychleji. Padl i návrh na zrušení limitu

Velký předvolební dotazník pokračuje 2. dílem na téma dálnice. Prozradíme také, čím politici jezdí

ANO – Karel Havlíček

Zdroj: Tiskový servis MDČR

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Na určitých značených dálničních úsecích jsme pro zvýšení maximální povolené rychlosti na 140 km/h. S ohledem na bezpečnost by se to týkalo hlavně moderních úseků dálnic.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Cena dálniční známky zůstává stejná od roku 2012. K jejímu zvýšení mělo dojít po dokončení modernizace D1. Vzhledem nepříznivým finančním dopadům pandemie a k omezením pohybu v roce 2021 bylo rozhodnuto pro rok 2022 cenu známky nezvyšovat. V dalších letech to však nelze vyloučit a pravděpodobně to bude nutné učinit, neboť bude nutné navýšit příjem rozpočtu SFDI, ze kterého jsou hrazeny náklady na realizaci dopravních staveb. Tato situace bude mít i pro vazbu na omezené národní zdroje. Zatím je však předčasné spekulovat, o kolik by se cena zvýšila. Minimálně bude třeba do roku 2024 reagovat na úpravu evropské regulace (tzv. směrnice Euroviněta) a upravit výši krátkodobých dálničních známek (ve smyslu jejich snížení), což patrně vyvolá diskuzi i o výši roční dálniční známky. Výše roční dálniční známky se pak může pohybovat na úrovni 1700 až 1800 Kč (není možné specifikovat, protože výpočet se odvíjí od nákladů na provoz a údržbu.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Největším problémem samozřejmě je, že se stále nepodařilo dokončit páteřní síť dálnic. Řešením jsou dostatečné rozpočty SFDI a zákony, které urychlí přípravu staveb. Oboje v současné době již máme, takže výstavba se oproti minulosti výrazně urychluje. Jen v letošním roce se chystáme zahájit 100 kilometrů nových dálnic a otevřít bezmála 50 kilometrů. V tomto trendu a přístupu musíme vytrvat a poctivě získávat územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednotlivé úseky.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Vůz přidělený ministrovi.

Piráti – Ondřej Polanský

Zdroj: Tiskový servis Piráti

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano, tam kde to bude odborně odůvodněno. Konkrétní limit musí vzejít z odborné diskuse, politik tu není od toho, aby střílel čísla.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne, ale v delším horizontu (po dokončení D0 a D35) je nevyhnutelné buď výrazné zdražení, nebo její zrušení a promítnutí do daní.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Brzdí nás pomalá výstavba a nedostatečný důraz na priority. Vláda postrádá odbornost i koncepční plánování, vicepremiér Havlíček sedí na dvou židlích. Musí se odstranit vnitřní byrokracie resortu ministerstva dopravy a urychlit příprava. Výstavba musí být transparentní, prosazujeme elektronický stavební deník, chceme průhledné fungování organizací jako ŘSD. Na stavbách musejí probíhat kontroly a existovat dlouhodobé záruky.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Škoda Octavia III 1.9 TDI, sedan (pravděpodobně se jedná o motor 2.0 TDI - pozn. redakce)

ODS – Jiří Kozák

Zdroj: Tiskový servis ODS

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano - 150 km/h.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je zrychlení povolovacích procesů a zkrácení doby přípravy dopravních staveb, která dnes dosahuje ostudných patnáct až sedmnáct let. Další prioritou je efektivnější využívání evropských peněz na modernizaci, opravy i novou výstavbu. Česká republika je tranzitní země, kterou značně zatěžuje mezinárodní přeprava, a právě tady mohou evropské fondy smysluplně pomoci.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Škoda Superb iV.

SPD – Ivan Fencl

Zdroj: Tiskový servis SPD

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano - 160 km/h.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Největším problémem pro rozvoj dálniční sítě je projektová nepřipravenost zděděná z období okolo let 2010/11. Dále malý tah na branku vlády a ministerstva dopravy ve formě tlaku na výstavbu a odstraňování překážek pro její urychlení. Dále jsou to také aktivity „aktivistů“, které jsou zaměřeny proti zvyšování bezpečnosti silničního provozu jejich neustálým zpomalováním tempa při schvalování stavebních povolení (stojí to mj. životy našich obyvatel, protože je nutno zachovávat provoz na silnicích v průtazích měst, které by byly dálnicemi jinak už dávno obcházeny, a to je už závažný problém, který se zcela ignoruje).

Nově přijatý zákon o možnosti výstavby na zbytkových pozemcích, které nebyly vykoupeny, celý proces výstavby dálniční a silniční infrastruktury značně urychlí, to jako SPD vítáme.
Jak to řešit? Potřebujeme na MD odpovědné manažery, ne byrokraty, kvalitní odborníky na ŘSD a kvalitně vybavené stavební firmy jak technicky, tak personálně. Asi by také pomohla dlouho odkládaná transformace ŘSD do jiné formy společnosti. Byly by tak například odbourané platové limity, které brání získávat větší počet vysoce kvalifikovaných odborníků. Musíme mít především jasně definované vize a cíle, kdy a kde infrastrukturu budovat a tyto vize musí vlády následně sdílet tak, jak jdou za sebou, a ne řešit některé věci znovu a znovu v nějakých nových a nových variantách. Je potřeba zlepšit komunikaci v této oblasti s veřejností a seznamovat je se závaznými plány budování sítě sil. komunikací a dálnic, vč. jejich oprav a rekonstrukcí.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Škoda Octavia III. 1.0 TSI.

KDU-ČSL – Marian Jurečka

Zdroj: Tiskový servis KDU-ČSL

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano - 150 km/h.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Řekl bych, že jich je několik. Jednak jsou to nedokončená spojení mezi klíčovými městy, včetně D1 u Přerova, kde tuto komplikaci v dopravě každý týden pociťuji na vlastní kůži, protože bydlím asi jen 3 km právě od města Přerov. Dále je to velký rozsah rekonstrukčních prací, které komplikují plynulost a bezpečnost dopravy. V neposlední řadě je to rychlost výstavby a nedostatek finančních prostředků. Větší investice by umožnily nejen rychlejší, ale také daleko masivnější výstavbu, což bychom moc potřebovali. Vidím tu velký prostor pro zapojení soukromých prostředků v rámci PPP projektů jako je tomu např. na stavbě D4.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Seat Leon Sportstourer 1.4 TSI na CNG.

KSČM – Jaroslav Komínek

Zdroj: Facebook - Jaroslav Komínek

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano - neomezeně, pouze doporučená rychlost 130 km/h.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Nedostatek silnic dálničního typu, hlavně mezi kraji a návaznost mezi státy. Lepší plánování a koncepční výstavba. Nejen plánování mezinárodních propojení, ale i propojení vnitrostátních dálnic. Nedostatek parkovacích míst pro kamiony.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Škoda Superb Combi, 2.0 TDI (103 kW).

TOP09 - Jan Jakob

Zdroj: Tiskový servis TOP09

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ano - 150 km/h.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Za největší problém považuji pomalou výstavbu klíčových úseků. Jasnou prioritu má dostavba okruhu kolem Prahy, druhé dálniční spojení Čech a Moravy (D35), dokončení D1 (přerovská část) včetně okruhu kolem Brna a další městské okruhy. Tyto úseky musíme co nejdříve dostavět a to bych také prosazoval.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Renault Espace 2.0 TDI. (správná zkratka motoru je dCi - pozn. redakce)

Zelení – Petr Kučera

Zdroj: Tiskový servis Zelení

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic?
Ne.

Zdražil byste v následujících čtyřech letech dálniční známku?
Ne.

Co považujete za největší problém současné dálniční sítě v ČR a jak byste ho řešili?
Časté necitlivé vedení tras - je potřeba lepší posuzování variant. Kvalita - je potřeba přísnější dozor nad stavebními firmami.

Jaké auto nejčastěji využíváte?
Strana zelených automobil nevlastní, její členové preferují při dopravě veřejnou či bezmotorovou dopravu, případně vlastní různé typy a druhy vozidel.
Reklama
Autosalon TV